Renewi_1800px
12/09/2017

Renewi: “verkeersveiligheid ligt onze chauffeurs nauw aan het hart”

Dit jaar mocht Van Gansewinkel de TRUCKVEILIG award in ontvangst nemen op de Transport & Logistics Awards. Enkele maanden later fuseerden Van Gansewinkel en Shanks Group plc tot Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf dat afval ophaalt en recycleert. Preventieadviseur Kristof Konings vertelt hoe Renewi nu structureel zal blijven werken rond verkeersveiligheid.

Hoe werkt Renewi rond verkeersveiligheid?

Onze medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met het verkeer. Binnen onze sector is dit natuurlijk nog meer en daarom proberen we er alles aan te doen om deze risico’s tot het minimum te beperken. We doen dit via verschillende invalshoeken:

  • We bieden onze medewerkers opleidingen en begeleiding aan door ervaren peterchauffeurs en mentoren.
  • We geven continu instructies en informatie tijdens toolboxmeetings en op onze beeldschermen.
  • We werken technische hulpmiddelen uit om rij- en rusttijden en bestuurderskaarten op te volgen.
  • We monitoren en bespreken vastgestelde verkeersovertredingen.

Merkt u resultaat van uw acties?

We merken dat onze chauffeurs zich heel bewust zijn van de gevaren op de baan. Zo geven ze zelf regelmatig feedback over routes die risicovol kunnen zijn (bv. langs scholen). Bij de start van het schooljaar houden we een Back-to-School actie, waarbij we onze vrachtwagens nog eens extra controleren op spiegelafstelling, verlichting…. Onze chauffeurs zijn hier de vragende partij, waaruit blijkt dat verkeersveiligheid hen nauw aan het hart ligt.

Wij bespreken elke vastgestelde verkeersovertreding van onze chauffeurs!

Ondanks onze inspanningen, zijn er natuurlijk ook andere oorzaken die verkeersongevallen kunnen veroorzaken. Onze chauffeurs werken in een omgeving die we als bedrijf niet 100% kunnen controleren. We hangen ook af van openbare infrastructuur, andere weggebruikers en vaak wijzigende verkeerssituaties. Dit topic verdient dus onze permanente aandacht.

Wat wil u nog ondernemen in de toekomst?

Omdat dit onderwerp onze permanente aandacht moet krijgen, willen we in de toekomst nog sterker inzetten op verkeersveiligheid. Momenteel werken we een project uit rond ‘Fleet risico’s’. In dit project zullen we al onze vestigingen checken op de verkeersrisico’s en nagaan hoe elke site er nu mee omgaat.

We willen onze policy herschrijven, omdat we recent gefuseerd zijn tot Renewi. Ook zullen we een multidisciplinaire werkgroep rond veilig verkeer oprichten om dit structureel en preventief aan te pakken.

Waarom ondertekende Renewi het TRUCKVEILIG charter?

We zien dit charter als een mooie kans binnen onze verkeersveiligheidsaanpak om onze inspanningen te tonen aan de buitenwereld. Maar nog belangrijker: we zien het als een kans om met collega’s en andere stakeholders in dialoog te gaan. Zo kunnen we van elkaar leren en anderen inspireren.

Het TRUCKVEILIG charter is een kans om met collega’s en anderen in dialoog te gaan

Hoe engageert u de chauffeurs van Renewi om het charter te ondertekenen?

We moeten heel weinig doen om onze chauffeurs te motiveren. Velen kennen het initiatief en vinden het belangrijk om hun dagelijks engagement te tonen aan de buitenwereld.

Dit jaar won Van Gansewinkel (nu: Renewi) het TRUCKVEILIG label op de Transport & Logistics Awards. Wat betekende deze overwinning voor jullie?

In de eerste plaats was dit een erkenning voor onze geleverde inspanningen, maar het was ook een motivatie om de ingeslagen weg verder te bewandelen.

Heeft u nog verkeersveiligheidstips voor andere organisaties?

De 3 belangrijkste elementen van een kwaliteitsvolle aanpak zijn: dialoog, gesprek en opleiding.

De risico’s van het verkeer zijn op dit moment nog lang niet allemaal op te vangen met technische hulpmiddelen. Het is dan ook cruciaal om verkeersveiligheid bespreekbaar te maken binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Dit onderwerp levendig houden zorgt ervoor dat we de risico’s niet vergeten en correct weten in te schatten.

Ander nieuws

Erik Leysen: “Enkel met wederzijds begrip en respect op de baan vermijd je ongevallen”

Dit jaar werden Erik Leysen en zijn zoon Kevin Leysen bekroond tot fiere ambassadeurs van de TRUCKVEILIG...

Hoe kinderen sensibiliseren rond de dode hoek?

De VSV heeft samen met het onderwijsveld en de transportsector een nieuwe leerlijn rond de dode ...

Van 90 naar 70 km/u

Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op iedere weg buiten de ...
We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie