Van Dievel Mechelen009
15/06/2017

Mia De Wael: “Voor Van Dievel is veilig verkeer dé kernwaarde van onze identiteit”

Het transportbedrijf Van Dievel kreeg de eer om boegbeeld van TRUCKVEILIG 2017 te worden. Voor Mia De Wael, financieel en administratief directeur, is verkeersveiligheid dé kernwaarde van de identiteit van Van Dievel. 


Hoe werkt Van Dievel rond verkeersveiligheid?

Mia De Wael: “Je kan verkeersveiligheid enkel garanderen als alle weggebruikers verantwoord aan het verkeer deelnemen en de overheid de infrastructuur optimaal organiseert. Hiernaast kan je als transportbedrijf ook een grote bijdrage leveren. Dit engagement moet bovendien verder gaan dan wat wettelijk verplicht is.

Wij zetten onze chauffeurs centraal. Zo voelen zij zich goed en veilig op de baan

Van Dievel werkt mee voor veilig verkeer via enkele richtlijnen:

  • streng voor het noodzakelijke: we wijzen onze eigen chauffeurs streng toe op alle verkeersregels en met overtredingen springen we niet lichtzinnig om. Door tijdsdruk is het risico op overtredingen groter. Daarom spelen we hier concreet op in met gepaste maatregelen.
  • extra ondersteuning voor onze chauffeurs: in onze Van Dievel Transport Academie ondersteunen we onze eigen en andere chauffeurs via opleidingen defensief rijden. Mentor-Trainers, opleiders en peters zijn permanent beschikbaar om onze truckers te ondersteunen. Ook monitoren we het rijgedrag via de boordcomputer. Hiermee willen we vooral het welzijn en welbevinden van de chauffeurs verhogen en hun frustraties wegnemen.
  • sensibiliseren van andere weggebruikers: door onze dagelijkse ervaring met het verkeer hebben we zowel de middelen als de kennis om anderen te sensibiliseren. Hierbij richten we ons in de eerste plaats op jonge weggebruikers die erg kwetsbaar zijn in het verkeer. Via workshops in scholen laten we kinderen de plaats van een vrachtwagenchauffeur innemen. Zo kunnen zij het verkeer eens langs de andere kant ervaren.
  • onderhoud maakt veiligheid: tot slot hechten we veel belang aan onze infrastructuur. Hierbij proberen we altijd het meest geschikte materiaal te kiezen, dit goed te onderhouden en extra functies toe te voegen die de verkeersveiligheid verbeteren.”

Wat is het resultaat van jullie inspanningen voor veilig verkeer?

Mia De Wael: “Toen we ons verkeersveiligheidsbeleid implementeerden, merkten we de eerste jaren een enorme impact. De ongevallen daalden, maar ook de gezondheid en het welbevinden van onze truckers ging er sterk op vooruit. Zo werden onze investeringen al meteen op korte termijn winstgevend. Ook de verzekeringsfirma stapte mee in ons verhaal, waardoor we samen premies konden verminderen. Natuurlijk kunnen we niet elk jaar opnieuw zo’n grote winst boeken, maar we blijven ons focussen om deze resultaten te handhaven en te verbeteren.”

Wie zich beperkt tot wat minimaal verplicht is, verliest gegarandeerd!

Wat wil u nog ondernemen in de toekomst?

Mia De Wael: “Begin 2017 wonnen we een award op het Transport & Logistics event met een nieuw HR-project. Met dit project willen we een systeem implementeren waarbij we het rijgedrag van de chauffeur gebruiken als indicator voor zijn of haar welbevinden en als voorspeller van ongevallen. In de toekomst willen we vooral sterk inzetten op onderzoek, zodat deze software zo snel en accuraat mogelijk functioneert.”

Waarom ondertekende Van Dievel het TRUCKVEILIG charter?

Mia De Wael: “Soms zijn bepaalde handelingen of houdingen zo vanzelfsprekend dat je ze vergeet. Heel vaak hoor je na een ongeval: “hoe kan het nu dat dit gebeurt?”. Deze situaties proberen we voor te zijn door alles nog eens op te lijsten. Hiervoor is het TRUCKVEILIG charter ideaal: het onderstreept de essentiële en evidente attitudes via een overzichtelijke lijst.”

Hoe engageert u de chauffeurs van Van Dievel om het charter te ondertekenen?

Mia De Wael: “In het begin tekende Van Dievel het charter als bedrijf en sensibiliseerden we onze chauffeurs intern rond onze gekozen engagementen. Nu laten we de truckers ook zelf hun actiepunten kiezen, zodat ze zich persoonlijk engageren voor veilig verkeer.”

Heeft u nog verkeersveiligheidstips voor andere organisaties?

Mia De Wael: “Zie verkeersveiligheid niet als een kost, maar als een opportuniteit. Wie zich beperkt tot wat minimaal verplicht is, verliest gegarandeerd. De chauffeur bepaalt zelf of hij of zij veilig wil rijden. Hierbij moet je hem of haar goed begeleiden en zijn of haar persoonlijke inspanningen waarderen. Je bent als organisatie goed bezig als je je chauffeurs voldoende ondersteunt met kennis en middelen én je probeert om stress zo veel mogelijk te verlichten.”

Ander nieuws

Schol op alcohol? Niet op de baan

Sinds 1 januari 2015 moet iedere professionele bestuurder (van vrachtwagens, bussen, taxi’s…)...

“Blijf niet in je ivoren toren. Ga met je chauffeurs de baan op”

Van Moer Transport uit Zwijndrecht is specialist in goederen- en containervervoer, zowel op nationaal...

“Veiligheid staat centraal in ons nieuw welzijnsbeleid”

Transportbedrijf Orgacom startte een jaar geleden met de uitbouw van een nieuw welzijnsbeleid....
We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie