Hoe handhaaft de politie op afstand?

“Verkeershandhaving speelt een belangrijke rol om ongevallen te voorkomen en blijft dan ook een speerpunt.”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Daarom vroegen we aan Gerry Peeters, commissaris bij Wegpolitie Limburg, hoe de politie handhaaft op afstand bij vrachtwagens.

Wegcode en boetes

Gerry Peeters: “Er zijn 3 bepalingen in de wegcode die spreken over afstand tussen vrachtwagenchauffeurs:

Gerry Peeters, commissaris bij Wegpolitie Limburg

Gerry Peeters, commissaris bij Wegpolitie Limburg

  1. Het algemeen beginsel dat iedere bestuurder voldoende afstand t.o.v. zijn voorganger moet houden. Dit artikel bepaalt geen precieze afstand en is een veiligheidsprincipe dat stelt dat we op tijd moeten kunnen remmen als onze voorganger remt. Dit is een eerstegraadsovertreding met een mogelijke onmiddellijke inning van 58 euro.
  2. Op bruggen is er een verplichting voor voertuigen en slepen met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 7,5 ton om een onderlinge afstand van 15 meter te houden. Ook een eerstegraadsovertreding.
  3. Buiten de bebouwde kom moeten voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton of langer dan 7 meter onderling een afstand van 50 meter houden. Dit artikel is een tweedegraadsovertreding met een mogelijke onmiddellijke inning van 116 euro.”

Peeters: “Deze bedragen zijn mogelijke onmiddellijke inningen. Als de overtredingen samengaan met andere overtredingen of als de situatie zodanig gevaarlijk is, kan de bevoegd persoon weigeren om de onmiddellijke inning voor te stellen en de beoordeling aan het bevoegde parket overlaten. Zij kunnen dan een minnelijke schikking voorstellen of dagvaarden voor de politierechtbank waar boetes kunnen oplopen tot 2.000 euro.”

Anticiperend rijden blijft de belangrijkste boodschap. Zelfs als je voldoende afstand houdt, kan je in een gevaarlijke situatie terechtkomen, omdat iemand anders een fout maakt.
Gerry Peeters, commissaris bij Wegpolitie Limburg

Tussenafstand meten

Peeters: “Er zijn verschillende mogelijkheden om de tussenafstand van 50 meter te meten. Zo zijn er nog een aantal sites waar met dwarse lijnen op het wegdek de afstand gemonitord kan worden vanop een brug. Deze sites zijn aan het verdwijnen en maken plaats voor de geautomatiseerde sites op basis van de ANPR-technologie en inductielussen. Op de website van AWV wordt dit duidelijk toegelicht. Nu zijn we ook gestart met metingen vanuit de helikopter op plaatsen waar er een groot gevaar is en geen camera’s zijn.”

“Sinds geruime tijd zijn de nieuwe vrachtwagens uitgerust met automatische remhulp en zien we dat bestuurders een minder grote tussenafstand houden dan veilig en wettelijk verplicht.”

Overtredingen op afstand bij vrachtwagens (2020: t.e.m. eind oktober)

Ook mobiele controles

“Natuurlijk weten chauffeurs na een tijd waar er vaste controles zijn. Daarom zetten we ook in op ‘mobiele’ controles. De combinatie van beide moet tot een algemene gedragsaanpassing leiden.”, aldus Peeters.

Altijd anticiperend rijden

Peeters: “Anticiperend en aandachtig rijden, blijft wel de belangrijkste boodschap. Zelfs als je voldoende afstand houdt, kan iemand anders bijvoorbeeld te kort invoegen. Door even gas te lossen en klaar te houden om te remmen verlies je weinig tijd en los je de situatie op voor er een echt gevaar ontstaat.”

“Wordt het toch gevaarlijk, dan kan je best afremmen, desnoods met de noodrem, en de andere weggebruikers verwittigen. Het achteropkomend verkeer kan je verwittigen door de richtingaanwijzers gelijktijdig te ontsteken of door korte signalen te geven met de remlichten. Voor het verkeer voor de vrachtwagen kan je de lichtclaxon (pinken grootlichten) gebruiken of een kort signaal met je standaard geluidstoestel geven.”

“Het is echter nooit de bedoeling om deze toestellen te gebruiken als ‘vergelding’. Ze zijn bedoeld om een dreigend gevaar af te wenden en niet als beoordeling van het verkeersgedrag van een medeweggebruiker.”

Trucjes om afstand te houden

  • “De verlichtingspalen op de snelweg staan ongeveer 50 meter uit elkaar. Dat is een goed richtpunt. Op het onderliggend wegennet staan ze ongeveer 25 tot 30 meter uit elkaar.
  • Geen palen? Pas dan de 3-seconden regel toe. Als je voorligger een referentiepunt voorbijrijdt, tel je 3 seconden. Als je het referentiepunt pas bij het einde van het tellen passeert, heb je voldoende afstand gehouden.
  • Iets ludieker? In plaats van te tellen, kan je ook “last night a dj saved my life from a broken heart” zingen. Dat komt neer op ongeveer 3 seconden.”, aldus Peeters.

Meer info over afstand houden

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug