Subsidies voor veiligheidstechnologie

Interview met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

Mevrouw de minister, onvoldoende afstand houden is een belangrijke ongevalsoorzaak in het verkeer. Hoe pakt de Vlaamse overheid dit probleem aan in de transportsector?

Minister Lydia Peeters: “We communiceren naar transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders via meerdere kanalen. Via Safe2work, en meer specifiek via Truckveilig.be, bieden we informatie en ondersteuning aan de transportsector om de verkeersveiligheid te verhogen. Met filmpjes, artikels, praktijkvoorbeelden van andere transportbedrijven en getuigenissen van werkgevers en werknemers, is Truckveilig een belangrijke bron van informatie. Ook in de nieuwsbrief vormt verkeersveiligheid voor vrachtwagenbestuurders een aandachtspunt.”

“Menselijk gedrag blijft een zeer belangrijke factor bij verkeersongevallen. Via positieve sensibiliseringscampagnes moedigen we autobestuurders en andere weggebruikers aan tot een gedeelde verantwoordelijkheid in het verkeer. Eén van de campagnethema’s is een veilige volgafstand. Ook het verkeersveiligheidsprogramma ‘Kijk Uit’ benadrukte recent nog de gevaren verbonden aan het te kort invoegen voor een vrachtwagen, onder andere in verband met ‘adaptive cruise control’ (ACC).”

“We zetten vanuit de Vlaamse overheid ook sterk in op levenslang leren met een aangepast opleidingsaanbod in elke levensfase. Zo werd in het kader van nascholing een module ‘Voertuigtechnologie ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu’ toegevoegd voor de rijbewijscategorieën C en D. Eén van de thema’s binnen deze module maakt deelnemers bewust van de bestaande technologieën, hoe je deze moet bedienen en wanneer je ze moet gebruiken.

Transportbedrijven die hun vrachtwagens veiliger willen maken, kunnen beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid. Voor wat kan je die aanvragen?

“Er bestaan verschillende rijassistentiesystemen die een vrachtwagen veiliger maken door in te werken op het remsysteem. Een voorbeeld hiervan is ‘adaptive cruise control’, waarbij het voertuig zal afremmen wanneer de volgtijd ten opzichte van het voorliggend voertuig te klein wordt. Andere voorbeelden zijn de ‘intelligent speed assistance’ (ISA), waarbij een voertuig vertraagt op basis van de toegelaten snelheid op de weg en het automatisch noodremsysteem ‘advanced emergency braking system’ (AEBS).”, aldus Peeters.

“De Vlaamse overheid voorziet sinds 2017 financiële steun voor de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken trekt hiervoor een jaarlijks budget uit van 36 miljoen euro. Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) staat in voor het operationeel beheer van de steunapplicatie en voor de dossierbehandeling. De uitgaven voor rijassistentiesystemen die het verkeersveilig rijgedrag bevorderen, komen in aanmerking voor deze subsidie wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden. Systemen die wettelijk verplicht aanwezig moeten zijn in een voertuig komen niet in aanmerking. Opleggers en aanhangwagens komen enkel in aanmerking voor de steunmaatregelen als die een onderdeel vormen van een samenstel van voertuigen.”

Buiten de bebouwde kom moeten vrachtwagens een tussenafstand van 50 meter houden. Hoe wordt dit gehandhaafd?

Peeters: “Controle en verkeershandhaving spelen een belangrijke rol om ongevallen te voorkomen en blijven dan ook een belangrijk speerpunt. Controle en handhaving kunnen altijd beter. Waar mogelijk wordt verder ingezet op automatisering. Momenteel bestaan er 12 sites die zijn uitgerust met systemen om tussenafstanden te controleren op de autosnelwegen. ANPR technologie kan de handhaving helpen en het spreekt voor zich dat we hier gebruik van moeten maken.”

Ken je een trucje om voldoende afstand te bewaren?

Peeters: “Ja, en het is nog leuk ook. Net als heel wat andere bestuurders vond ik het niet zo eenvoudig om de volgafstand correct in te schatten. Dankzij de Vlaamse campagne ‘Last night a dj saved my life’ heb ik hiervoor een goed trucje. Eerst zoek ik een herkenningspunt langs de weg, bijvoorbeeld een verlichtingspaal. Zodra de voorligger deze paal voorbijrijdt, zing ik ‘last night a dj saved my life’. Dat duurt precies 2 seconden. Als ik de paal passeer na deze strofe, dan bewaar ik voldoende afstand. Voor vrachtwagens komt de veilige afstand om kop-staartaanrijdingen te vermijden, overeen met 3 seconden, of ten minste 50 meter. Vrachtwagenchauffeurs kunnen dus de strofe ‘Last night a DJ saved my life from a broken heart’ zingen. Op nat wegdek moet je tussenafstand nog groter zijn.”

Hartelijk dank mevrouw de minister!

Meer info over afstand houden

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug